Velg en side

En nabo ønsker å se på muligheten for å selge flaskevann fra vårt vannverk. Har dere noen råd å gi kommunen i den forbindelse?

30.01.2020

Kommunens leveranse av behandlet drikkevann til en abonnent, som igjen ønsker å tappe dette og selge som flaskevann, behandles i utgangspunktet likt som leveranser til andre abonnenter. Dere må likevel vurdere om det er behov for særskilte leveringsvilkår, fordi denne abonnenten kan ha særskilte behov. Det er ikke avklart om vannleveranse dekkes av kjøpsloven.

Leveringssikkerhet er omtalt i drikkevannsforskriften § 9. I veiledningen til denne står det noe mer om hvordan denne bestemmelsen skal forstås. Leveringssikkerheten er ikke omtalt i Standard abonnementsvilkår, utover at punkt 3.19 pålegger kommunen å varsle abonnentene ved vesentlige endringer i vannkvalitet eller trykk.

Dere bør vurdere om det er behov for å avtaleregulere spørsmål rundt krav til kvalitet og mengde:

  1. Krav til kvalitet. Vannverket leverer kvalitet iht kravene i drikkevannsforskriften. Her ligger det ikke veldig strenge krav til lukt og smak. Også kjemiske stoffer (Fe og Mn og Ca ) kan i noen grad påvirke smak innenfor det som er kvalitetskravene i forskriften. Her må vannverket være klare på hvilke kvalitetskrav som gjelder og hva som leveres til abonnenten. Særskilte kvalitetsbehov for må dekkes av abonnenten selv, eksempelvis ved bruk av kullfilter. Dere bør sikre dere mot et økonomisk ansvar for avvik fra normal kvalitet som kan medføre at vannet ikke kan tappes vann på flasker. Dette kan gjøres ved å beskrive hva som kan oppstå av avvik, varighet m.v., og bli enige med abonnenten om hvilke variasjoner som er akseptable (øvre/nedre grense). Det kan være strengere krav til vann som selges fra flaske enn det som leveres til kommunens abonnenter.
  2. Kapasitet. Hvem skal finansiere et eventuelt behov for økt kapasitet i behandlingsanlegget? Bør kommunen finansiere økt kapasitet i behandlingsanlegget for å kunne levere til abonnenten. Er det sikkert at bedriften faktisk blir etablert? Hva om bedriften legges ned etter to år? Er det gjort gode nok markedsundersøkelser og har bedriften nok kapital i ryggen? Erfaringer viser at dette er et tøft marked. Dere må vurdere nøye hvordan dere håndterer denne risikoen i prosjektet og hvordan evt. risiko (og kostnader) kan transporteres over på abonnent gjennom avtaler.
Kategorier Diverse