Velg en side

Refusjon for opparbeidet hovedledning

Beboerne i et regulert område vil opparbeide vann- og avløpsledninger fra de kommunale hovedledningene. De ønsker at kommunen overtar ledningsnettet når det er ferdig bygget. Etter vår lokale forskrift er tilknytningsgebyret lavere for de som har opparbeidet kommunal...

Drikkevannsbrønn

Hvilke regler gjelder for de som ønsker å etablere en egen drikkevannsbrønn? Hvem er ansvarlig for at anlegget plasseres i tilstrekkelig avstand fra avløpsanlegg? 07.01.2020 Det er få krav til etablering av private drikkevannsbrønner og det vil være tiltakshaver som...

Personvern for vannmålerdata

07.01.2020 Er det nødvendig å innhente samtykke for å bruke vannmålerdata? Under et innlegg på Vann, avløp og nye rettsregler i 2017 uttalte Datatilsynet at informasjon om vannforbruket i en husstand anses som en personopplysning. Det betyr imidlertid ikke det at...