Velg en side

I en dom fra 08.03.2016 tok Borgarting lagmannsrett stilling til om vilkårene for tvangssalg var til stede. Foreldelsesfristens utgangspunkt for kravet om gebyr for merforbruk av vann og avløp, regnes fra 31. desember i det året vannet er forbrukt. Siden merforbruket tidligst «skulle vært betalt» sammen med første termin i påfølgende år var ikke panteretten falt bort for siste året falt bort.