Velg en side

Legalpant etter tvangssalg

01.03.2023 Etter at en bolig ble tvangssolgt og boet gjort opp meldte kjøperen inn vannmålerstanden. Denne var langt høyere enn kommunen hadde estimert og som var betalt akonto av tidligere eier som hadde unnlatt å levere inn målerdata i flere år. Etter vass- og...

Tilknytningsgebyr for vanningsanlegg

Kan kommunen kreve engangsgebyr ved tilkobling til offentlig vann, når vannet ikke skal føres til bygg men kun benyttes til vanningsanlegg? 30.01.2020 Vass- og avløpsanleggslova § 3 stiller ikke krav om at tilknytningen skal gå til en bygning. Samtidig følger det av...

Utsatt forfall for tilknytningsgebyr

Kommunen ønsker at lag og foreninger skal kunne splitte opp fakturaen på tilknytningsgebyr, slik at innbetalingsperioden strekker seg over en periode opp til ti år, uten at det svares renter. Etter vår lokale forskrift forfaller tilknytningsgebyret ved tilkobling. Jeg...

Krav om fjernavleste vannmålere

Kommunen har planer om å pålegge alle abonnenter å installere fjernavleste vannmålere. Kan vi pålegge abonnenter å plassere vannmåleren i kum? Hvem har ansvar når vi bryter jording ved utskifting av vannmåler? Hvem skal betale regningen for elektriker? Kan vannmålerne...