Velg en side

Tilknytningsgebyr for vanningsanlegg

Kan kommunen kreve engangsgebyr ved tilkobling til offentlig vann, når vannet ikke skal føres til bygg men kun benyttes til vanningsanlegg? 30.01.2020 Vass- og avløpsanleggslova § 3 stiller ikke krav om at tilknytningen skal gå til en bygning. Samtidig følger det av...

Utsatt forfall for tilknytningsgebyr

Kommunen ønsker at lag og foreninger skal kunne splitte opp fakturaen på tilknytningsgebyr, slik at innbetalingsperioden strekker seg over en periode opp til ti år, uten at det svares renter. Etter vår lokale forskrift forfaller tilknytningsgebyret ved tilkobling. Jeg...

Krav om fjernavleste vannmålere

Kommunen har planer om å pålegge alle abonnenter å installere fjernavleste vannmålere. Kan vi pålegge abonnenter å plassere vannmåleren i kum? Hvem har ansvar når vi bryter jording ved utskifting av vannmåler? Hvem skal betale regningen for elektriker? Kan vannmålerne...

Gebyr for ubebygd boligeiendom

En del ubebygde boligeiendommer i regulert felt betaler ikke kommunale gebyrer for vann og avløp. De har tilgang til vann og avløp, enten ved det er lagt klart på eiendommen, eller at det må tilkobles via stikkledning. Vår lokale gebyrforskrift, knytter plikten til å...