Velg en side

En bolig har fått ny eier midt i året, og den nye eieren nekter å betale forbruk fra før innflytningsdato (1/2 år). Vi deler ikke opp fakturaer mellom ny og gammel eier, men opplyser til meglere at et slik oppgjør skal ordnes internt mellom kjøper og selger ved eierskifte. Dette er ikke gjort i dette tilfellet. Forbruket har vært stipulert de tre siste årene.

04.02.2020

Etter vass- og avløpsanleggslova § 3 første ledd er «eigaren» av den tilknyttede eiendommen ansvarlig for å betale vann- og avløpsgebyret til kommunen. Se også forurensningsforskriften § 16-2 annet ledd.

Den opprinnelige eieren må dokumentere at gebyrplikten er overført til en annen person. Samtidig blir den nye eieren gebyrpliktig fra det tidspunktet hvor vedkommende overtar eierskapet til eiendommen. Det innebærer at det kan gå noe tid mellom det formelle eierskiftet og at kommunen blir kjent med at det er en ny eier.

Etter lovens § 6 har imidlertid kommunen en ekstra sikkerhet i selve eiendommen, ved å kunne kreve tvangssalg hvis forfalt årsgebyr ikke dekkes. Det betyr at den nye eieren vil ha en sterk interesse i å betale det som ikke allerede er dekket, uavhengig av om det er vedkommende eller forrige eier som er ansvarlig.

Det er nok vanlig at kommunen forholder seg tinglyst eier på tidspunktet hvor gebyrkravet sendes ut, slik dere gjør. Det innebærer at den nye eieren må sørge for å lese av vannmåleren på overtakelsestidspunktet og får et privatrettslig krav mot den tidligere eieren.