Velg en side

Prisavslag ved mangler

Gir et vanntrykk på 1,5 bar rett til prisavslag når kommunen har vedtatt Standard abonnementsvilkår? 02.08.2018 Gjennom Standard abonnementsvilkår punkt 3.9 har kommunen forpliktet seg til å levere 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Etter...

Foreldelse av krav om å betale tilbake feil innkrevet gebyr

Vår kommune har forholdt oss til hovedregelen om tre års foreldelsesfrist både ved tilbakebetaling og ved innkreving av gebyr. Den siste tiden har vi fått et par klagesaker hvor abonnenten har krevd tilbakebetaling utover de tre årene, med henvisning til...

Klageadgang på tilknytningsgebyr

Vi har mottatt en klage på tilknytningsgebyr i forbindelse med seksjonering av et leilighetsbygg. Utbygger mener at beregningen av tilknytningsgebyret ikke ivaretar forholdsmessighets- og selvkostprinsippet. Etter vår lokale forskrift skal det ved seksjonering av en...

Krav om vannmåler og sikring mot tilbakestrømning

Kommunestyret vedtok i 2009 at alle bygg skulle installere vannmåler og tilbakeslagsikring. Vi har fått flere spørsmål fra innbyggerne om hvor det er hjemlet at dette har tilbakevirkende kraft. Vi har vedtatt KS sine abonnementsvilkår, både de administrative og...

Kan vi differensiere tilknytningsgebyret etter boligtype

Vi fastsetter tilknytningsgebyr etter antall boenheter/vannmålere (fast pris per enhet/vannmåler). Boligblokker kommer ganske dyrt ut når de skal betale per boenhet. Er det lov å gebyrdifferensere mellom leiligheter og eneboliger når beregningsgrunnlaget er det samme?...