Velg en side

Ansvar for tilbakeslag etter frost i kommunal avløpsledning

På grunn av frost i en kommunal avløpsledning i et hyttefelt ble det vinteren 2011 tilbakeslag via sluk på badet og oversvømmelse i en hytte. Ledningsanlegget ble overtatt av kommunen fra en privat utbygger for noen år siden, og fram til den aktuelle hendelsen hadde...

Ansvar for overvann fra privat tomt og kommunal vei?

Hvem har ansvaret for overvann som kommer fra privat tomt og kommunal vei til et privat hus ? 13.03.2013 Spørsmålet er svært aktuelt, og nok dessverre ikke fullt ut avklart. Ansvar for skade forvoldt av overvann fra naboeiendommen reguleres av naboloven § 2. Dersom...

Ansvar for rustflak som løsner ved ledningsfornyelse

Når vi fornyer vannledninger prøver vi å gi alle full provisorisk vannforsyning anleggsgjennomføringen. Det blir likevel noen korte stanser med trykkløst nett og mange får også vannforsyningen inn til boligene sine gjennom f.eks. utekran. Hvilke forpliktelser har...

Ansvar for skade ved utskiftning av vannmåler

Kommunen eier og er ansvarlige for montering av vannmålere hjemme hos abonnentene. Hvilket ansvar har kommunen for eventuelle skader når vi skifter vannmåler hos abonnenter og måleren er koblet til en eldre galvanisert vannledning som sprekker i forbindelse med...