Velg en side

Endret krav til overhøyde

Vi har mottatt et krav om regress fra et forsikringsselskap i en erstatningssak. Saken gjelder et tilbakeslag etter et regnskyll. Vi mener at skaden ikke hadde oppstått dersom boligen hadde hatt tilstrekkelig overhøyde (90 cm) til kommunens avløpsledning. Da huset ble...

Grunneierens ansvar for forurensning fra avløpsanlegg

Kan grunneieren holdes ansvarlig for forurensning fra et avløpsanlegg når leietakeren/den som eier anlegget ikke tar ansvar? 30.01.2018 Forbudet mot å forurense etter forurensningsloven § 7 retter seg mot alle (ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre...