Velg en side

Grunneierens ansvar for forurensning fra avløpsanlegg

Kan grunneieren holdes ansvarlig for forurensning fra et avløpsanlegg når leietakeren/den som eier anlegget ikke tar ansvar? 30.01.2018 Forbudet mot å forurense etter forurensningsloven § 7 retter seg mot alle (ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre...

Ansvar for rotter i kjelleren

En huseier i kommunen opplevde at en rotte tok seg inn i kjelleren hans via sluket fra avløpsledningen. Huseierens forsikringsselskap har fremmet et regresskrav mot kommunen og mener kommunen er objektivt ansvarlig for all skade som avløpsnettet gjør.  Uansett hvor...