Velg en side

Hvem har ansvaret for overvann som kommer fra privat tomt og kommunal vei til et privat hus ?

13.03.2013

Spørsmålet er svært aktuelt, og nok dessverre ikke fullt ut avklart. Ansvar for skade forvoldt av overvann fra naboeiendommen reguleres av naboloven § 2. Dersom det ikke hovedsakelig er drensvann, og det kommer ned i et avløpsanlegg, kan det også omfattes av forurensingsloven § 24a, se dom fra Høyesterett HR 24.05.2012.

Ansvar etter vannressursloven § 47 er omtalt i Vann- og avløpsrett punkt 3.7.3.

Kategorier Diverse, Erstatning