Velg en side

Kan vi pålegge tilknytning til kommunal ledning?

Femten eiendommer har naturlig vannføring mot en bekken. Vannprøver i utløp av drensledninger og av bekken viser store mengder E.coli og koliforme bakterier. Avløpsanleggene i området er fra 1960-70 tallet og består for det meste av plassbygde slamavskillere i betong...

Krav om tilknytting til kommunalt anlegg

Kan vi krevje tilknytting av næringseigedomar? Kan vi krevje tilknytting for dei som har septiktank? Kan vi krevje tilknytting for abonnentar som ligg lågare enn avløpsleidning (må ha pumpe)? Korleis må eller bør anleggseigar bidra om ein grunneigar må gå over...

Tilknytning til vann- og avløpsledning i nabokommunen

En bolig i vår kommune som ligger på grensen til nabokommunen er tilknyttet ledningene til nabokommunen. Hvem kan kreve inn gebyr og etter hvilke satser? 20.02.2014 Her må dere ta utgangspunktet i vass- og avløpsanleggslova § 3: Når ein fast eigedom har tilknyting til...