Velg en side

Når vi rehabiliterer vannledninger må vi etablere provisorisk vann til tilknyttede abonnenter. I den forbindelse må vannet kobles fra i noen timer. Vanligvis sender vi ut et informasjonsbrev to dager i forveien hvor vi varsler om vannavstengingen . Hvilken hjemmel kan vi benytte hvis en abonnent ikke aksepterer å være uten vann i noen timer.

05.02.2020

Levering av drikkevann bygger på et avtaleforhold mellom kommunen og abonnentene, så her må dere vise til kommunens abonnementsvilkår. Hvis dere har vedtatt KS sine standardiserte abonnementsvilkår, er stenging av offentlige ledninger regulert under punkt 3.6. Du kan også vise til Mattilsynets veiledning til drikkevannsforskriften § 9 om leveringssikkerhet.

Begge disse bestemmelsene forutsetter at kommunen kan koble fra vannforsyningen (stenge ledningene) i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Kategorier Diverse