Velg en side

Samferdselsdepartementet har fastsatt forskrift til § 32 i vegloven om ledninger i offentlig veg. Samtidig har departementet utgitt en veileder for ledninger i riksveg og bedt KS utgi en veileder for kommunal og fylkeskommunal veg.

Samferdselsdepartementet  fastsatte 8 oktober 2013 Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg, altså forskrift til vegloven § 32 med ikrafttredelse fra samme dag.

Departementet har i tillegg fastsatt en Veileder om ledninger i riksveger. I et brev av 17.03.2014  anbefaler Samferdselsdepartementet og KS at kommunale og fylkeskommunale vegmyndigheter legger tekniske krav i veilederen for riksvegnettet til grunn, men vurderer krav til blant annet overdekking i det enkelte tilfelle. Det vil senere bli vurdert behovet for en egen veileder for kommunale og fylkeskommunale veger.

For mer informasjon  se omtale på norskvann.no og  pressemelding fra Samferdselsdepartementet om enklere og mer forutsigbar saksbehandling og om gravedybde.