Velg en side

Fristen som er satt i vannforskriften § 18 for at det skal foreligge tilstrekkelige regionale programmer som gir en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene er endret til utgangen av 2013.

Direktoratsgruppen (overvåkingsgruppen) for vannforskriften foreslo å endre fristen for ferdigstillelse av regionale overvåkingsprogram til 31.desember 2013, noe OED og MD har fulgt opp ved å vedta en forskrift om endring av vannforskriftens § 18.