Velg en side

Beboerne i et regulert område vil opparbeide vann- og avløpsledninger fra de kommunale hovedledningene. De ønsker at kommunen overtar ledningsnettet når det er ferdig bygget. Etter vår lokale forskrift er tilknytningsgebyret lavere for de som har opparbeidet kommunal infrastruktur. Kan de i tillegg kreve refusjon etter pbl 18-3?

07.01.2020

Så lenge vann- og avløpsledningene kan kreves opparbeidet etter plan- og bygningsloven § 18-1, kan den som opparbeider ledningene kreve refusjon fra eiere av ubebygd areal som blir byggeklart på grunn av opparbeidingen, se § 18-6. Husk at vilkårene i § 18-8 må være oppfylt. Hvordan utgiftene fordeles er beskrevet i § 18-7.

Kategorier Diverse