Velg en side

Hvilke regler gjelder for de som ønsker å etablere en egen drikkevannsbrønn? Hvem er ansvarlig for at anlegget plasseres i tilstrekkelig avstand fra avløpsanlegg?

07.01.2020

Det er få krav til etablering av private drikkevannsbrønner og det vil være tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket er lovlig. 

Etablering av private brønner er ikke et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1, se uttalelse fra KMD. Dersom brønnen bare skal forsyne en husstand, er den heller ikke registreringspliktig etter drikkevannsforskriften § 17 (se også omtale på Mattilsynet hjemmeside).

Etter vannressursloven § 46 er grunnvannsboring meldepliktig til NGU. Normalt vil det ikke være konsesjonspliktig.

norskvann.no finner du en informasjonsbrosjyre som vi har utarbeidet til bruk overfor innbyggere med egen brønn.

Kategorier Diverse