Velg en side

Stortingets behandling av Statsbudsjettet for 2012 har resultert i at sektoravgiftene i matforvaltningen er opphevet, noe som innebærer en årlig avgiftslettelse på over 600 millioner kroner for matprodusenter, importører og vannverk.

Med endring i og oppheving av av forskrifter som følge av oppheving av avgifter i matforvaltningen, ble tilsynsavgiften som vannverkene har betalt til Mattilsynet  fjernet for godt fra og med 2012 ved at drikkevannsforskriften § 17 ble opphevet.

Videre har Stortinget lagt til grunn at satsene for gebyrer til Mattilsynet skal lønns- og prisjusteres. Lønns- og prisjusteringen utgjør 2,2 % og vil gjelde godkjenningsgebyret for vannverk også. Selve godkjenningsgebyret prisjusteres med 2,2 % fra 2012, jf forskrift om endring av forskrift om betaling av gebyr for særskilte ytelser fra Mattilsynet.