Velg en side

I en uttalelse av 05.03.2014 fant Sivilombudsmannen at det er adgang til å gradere tilknytningsgebyret etter boligens areal. 

Avslutningsvis viser Sivilombudsmannen til at Miljødepartementet har uttalt at det ikke er grunnlag for å mene at tilknytning til en eiendom med en stor bolig er mer kostbart enn tilknytning til en eiendom med en liten bolig.
Sivilombudsmannen uttaler:
«Jeg har en viss forståelse for at klageren opplever avgiftsberegningen for sin eiendom som urettferdig, men har ikke funnet rettslig grunnlag for à si at Farsund kommunes forskrift om vann- og avløpsgebyrer er i strid med selvkostprinsippet.»