Velg en side

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har lagt ut en oppdatert veiledning til byggteknisk forskrift (TEK 10) på sin nettside.

Sammen med Gunnar Mosevoll fra Skien kommune og Anne Maria Pileberg fra VAV har Norsk Vann bidratt med innspill til oppdateringen til kapittel 15 som berører vann og avløp. Dibk har lagt ut en systematisk oversikt over endringene på sin nettside.