Velg en side

Fra nyttår ble 47 av arbeidsmiljøforskriftene opphevet og erstattet av 6 nye. Oversikten over forskrifter til arbeidsmiljøloven på va-jus.no er oppdatert i tråd med dette. Endringen er omtalt nærmere på nettsiden til Arbeidstilsynet. De nye forskriftene innebærer ikke vesentlige materielle endringer, men strukturen  er ny, særlig ved at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen. Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning i bruken av de seks nye forskriftene som kan bestilles i trykt utgave eller lastes ned gratis.

De nye forskriftene er: