Velg en side

I en avgjørelse fra Forbruketvistutvalget 12.01.2012 ble Berlevåg kommune pålagt å utbedre sin kommunale hovedvannledning frem til klagers eiendom.

I tillegg ble kommunen pålagt å tilbakebetale 25 % av vann- og kloakkavgiften som klageren/abonnenten hadde betalt for årene 1999 og frem til dato for utvalgets avgjørelse. Klageren/abonnenten ble videre fritatt for 25 % av vann- og kloakkavgiften frem til den kommunale vannledningen var blitt utbedret. klageren/abonnenten ble også tilkjent kr. 31.685 i erstatning.