Velg en side

Skatteklagenemnda har i sitt vedtak av 23.04.2012 konkludert med at det ikke foreligger skatteplikt for Flateby Vannverk.

Nemda mener andelsvannverket er fritatt for skatteplikt, fordi det etter en helhetsvurdering ikke har "erverv til formål" og derfor kommer inn under skattefritaket i skatteloven § 2-32 (1).

Vedtaket er overraskende, siden Kirkebygden og Ytre Enebakk Vannverk tidligere er vurdert som skattepliktige. Skattedirektoratet har i brev av 22.10.2010 konkludert med at private/abonnenteide andelsvannverk normalt ikke kommer inn under skattefritaket i skatteloven § 2-32.