Velg en side

NVE har utgitt en veileder til damsikkerhetsforskriften.

Målet er å hjelpe eiere, drivere og andre som utfører arbeid med vassdragsanlegg med å forebygge ulykker, og ivareta sikkerheten rundt vassdragsanlegg.

Veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg gir en innføring i hva det er viktig å ta hensyn til, og viser gode eksempler på løsninger for å ivareta sikkerheten ved vassdragsanlegg.