Velg en side

NVE har utarbeidet en veileder for klassifisering av vassdragsanlegg knyttet til damsikkerhetsforskriften.
I NVE sin nye veiledning til damsikkerhetsforskriften får du utfyllende forklaringer og anbefalinger til bestemmelsene i kapittel 4 (Klassifisering)  og opplysninger om hvordan NVE vil praktisere bestemmelsene.

Veilederen er ment som et hjelpemiddel for personell hos ansvarlige for vassdragsanlegg (dammer og vannveier) og for rådgivere som skal utarbeide begrunnede forslag til konsekvensklasse for anleggene. Den er også ment som informasjon til interesserte om damsikkerhetsforskriftens bestemmelser om konsekvensklasser.