Velg en side

Er det mva på gebyrer for saksbehandling og kontroll?

Hvordan er mva regelverket rundt gebyrer for utslippstillatelser og kontroll med private VA-anlegg? 19.10.2022 Hovedregelen etter merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a) er at all omsetning  av varer og tjenester avgiftspliktig. Det omfatter...