Velg en side

Noen har fortalt meg at når jeg har et saneringsprosjekt som også innebærer oppbygging av veg, gjelder samme mva-regler for vegen som for saneringen. Stemmer dette?

02.12.2016

Spørsmål om merverdiavgift er regulert i merverdiavgiftsloven (mval.) av 19.06.2009 nr. 58 og merverdiavgiftsforskriften (mvaf.) av 15.12.2009 nr. 1540. Utgangspunktet etter lovens  § 3-1 første ledd er en generell avgiftsplikt for all omsetning av varer og tjenester. Deretter angir loven unntakene. Er det ikke angitt noe unntak er omsetningen avgiftspliktig. Utbygging av VA-anlegg er belagt med mva (ikke unntatt etter loven).  Frem til 31.12.2012 var omsetning av tjenester som gjaldt bygging mv av offentlig vei unntatt for mva. for å motvirke uheldig konkurransevridning mellom offentlige etater og private næringsdrivende. Denne bestemmelsen er nå opphevet. Fritaket var ment å motvirke en uheldig konkurransevridning mellom offentlige etater og private næringsdrivende ved utføring av arbeid på offentlig vei. Se lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for tiltak mot konkurransevridning generelt som følge av offentlige etaters arbeider i egen regi.

Kategorier Merverdiavgift