Den svenske Mark- och miljøoverdomstolen har dømt det svenske forsvaret til å betale 37 millioner kroner til Uppsala Vatten och Avfall AB for å ha forurenset vannkilder med PFAS. Dommen er nå anket til den svenske Høyesterett. Årsakssammenhengen mellom...