Kommunal- og distriktsdepartementet har i dag lagt frem et forslag til endringer i plan- og bygningsloven i Prop 125 L (2021-2022). Endringsforslagene gir kommunene hjemler for å kunne kreve at private gjør tiltak for å håndtere overvann, både ved nybygging og på...