Samferdselsdepartementet har endelig ferdigstilt og publisert en veileder til ledningsforskriften fra 2013. Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis ved oppfølging av ledningsforskriften. Den gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal...