En nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett får som konsekvens at kommuner ikke kan fradragsføre mva. for reparasjoner utført av huseiere. Det er med andre ord ikke anledning til å be om at fakturaen fra den som har reparert en skade skal stiles i kommunens navn...