Velg en side

Fra 1 juli vil nye regler for håndevelse av offentlige anskaffelser tre i kraft.

Endringene i lov om offentlige anskafflser og i kommuneloven skjedde 27 mars i år. Dette er nå fulgt opp med endringer i forskrift om offentlige anskaffelser, forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektoren (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester) og forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser samt forskrift om ovegangsregler.

 

De nye reglene innebærer blant annet at domstolen fremover skal kunne annullere kontrakter som inngås i strid med anskaffelsesregelverket, og at kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr for ulovlige direkte anskaffelser flyttes fra KOFA til domstolene. KOFA blir igjen et rent rådgivende organ. Endringene gjelder både for oppdragsgivere i klassisk offentlig sektor og i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

Lenke til Kongelig resolusjon for sanksjoneringsvedtak og lovvedtaket finnes på FADs hjemmeside. Det samme gjelder ytterligere informasjon om endringsforskriftene.