Velg en side

NVE har utgitt en ny veileder for planlegging og bygging av vassdragsanlegg.

Veilederen utdyper bestemmelsene i damsikkerhetsforskriften §§ 5-1, 5-2, 6-1 og § 6-2 og gir uttrykk for den praksis som NVE vil følge i saksbehandlingen for å påse at kravene i forskriften oppfylles. Den erstatter og utfyller tidligere Retningslinjer for planlegging og bygging (utgave 1 – 2002).

Veilederen gjelder for dammer i konsekvensklasse 1 og høyere, men NVE anbefaler at anlegg i konsekvensklasse 0 gjennomføres med samme standard som klasse 1. Den beskriver hva slags dokumentasjon som må utarbeides for de ulike fasene i et byggeprosjekt.

Kapittelet om presentasjon av planer inneholder en oversikt over punkter som har størst betydning for at behandlingen av tekniske planer kan gjennomføres effektivt. Det er også gitt en oversikt i form av en tabell, som viser krav til signering av ulike typer dokumenter som skal sendes til NVE.

Se mer på NVEs nettside.