Velg en side

Miljøvernmyndighetene lanserer nå nettstedet Miljøkommune.no, en samling med oppskrifter og råd som viser kommunene hvordan de kan behandle plan- og miljøsaker riktigere og raskere. Mer om nettstedet miljøkommune.no.

Dette finner du på Miljøkommune.no
– Oversikt over kommunenes myndighet og plikt etter miljølovverket.
– Praktiske veiledninger om hvordan konkrete myndighets- og pliktoppgaver på miljøområdet kan løses.
– Ordforklaringer, lenker til nyttige kart, databaser og andre instanser.
– Nyhetsbrev med oppdateringer om lovendringer, nye veiledninger og andre nye ressurser.