Velg en side

Danskene har erfart at det eksisterende regelverket ikke er rustet for å møte utfordringene som følger av klimaendringer.

Fire advokater i firmaet Plesner har sammen skrevet boken klimaendringer i juridisk perspektiv. Boken fokuserer primært på de umiddelbare konsekvensene af klimaendringer i Danmark, og går gjennom de juridiske problemstillingene som eksempelvis er knyttet til oversvømmelser.