Velg en side

Saken gjaldt spørsmål om erstatningsansvar for inntrenging av vann i en kjeller i Gamlebyen i Fredrikstad.

Huseier mente skaden skyldtes gravearbeid som var foretatt i gaten tidligst i 1991. Hun hadde i 2006 i et åpent brev til  "Gamlebyenutvalget" hevdet at kommunen måtte være ansvarlig for fuktproblemene.  Retten påpekte at hun dermed hadde rimelig anledning til å reise sak, og at foreldelsefristen derfor begynte å løpe fre 2006. Retten valgte i tillegg å uttale seg om spørsmålet om når gravearbeidene mest sannsynlig var utført, og la Fredrikstad kommunes forklaring om at de var foretatt i 1986 eller 1987 til grunn. Fredrikstad tingrett 06.12.2011