Velg en side

EØS-komiteen innlemmet 19. desember fornybardirektivet i EØS-avtalen. Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Dette er det klart høyeste målet i Europa. Direktivet trådte i kraft i Norge den 20. desember.

Direktivet etablerer et felles rammeverk og setter bindende nasjonale mål. Målet er at i 2020 skal EU ha en andel fornybar energi som er 20 prosent av totalt energibruk. Dette er en betydelig økning fra 2005 hvor andelen fornybar energi i EU var på rundt 8,5 prosent. I tillegg skal alle medlemslandene ha en andel på 10 prosent fornybar energi i transportsektoren i 2020.

Jeg er glad for at fornybardirektivet nå er en del av EØS-avtalen og at hele grunnlaget for elsertifikatmarkedet nå er på plass. Elsertifikatmarkedet er et viktig virkemiddel for å nå det ambisiøse målet om økt fornybarandel i 2020, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe. Les mer på Olje- og energidepartementets nettsider.