Velg en side

Arbeids- og sosialdepartementet har endret forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Endringen i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning innebærer blant annet nytt krav i § 7-1 siste ledd om både kartlegging og risikovurdering, samt planer og tiltak som utløses av risikovurderinger, skal dokumenteres.

Revidert liste for tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitteririkogrupper for biologiske faktorer.