Velg en side

NVE mener noen av kravene i damsikkerhetsforskriften kan medføre urimelige proporsjoner for lave fyllingsdammer.  De har derfor utarbeidet et notat om sin forvaltningspraksis for lave dammer i konsekvensklasene 3 og 4.  Notatet fra NVE er et tillegg til «Veileder for fyllingsdammer» til §§ 5-10 og 6-1 i «Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg». Det beskriver en forvaltningspraksis som gir reduserte krav til fyllingsdammer i konsekvensklassene 3 og 4 med vanntrykk-høyde mindre enn 12 m.

Hvis man dimensjonerer slik notatet angir, vil det kreve dispensasjon etter damsikkerhetsforskriftens § 8-2.