Velg en side

Vann- og avløpsjuskonferanse

Vi ser fram til å møte dere på den aller første juskonferansen i Norsk Vanns regi. Program og påmeldingsskjema finner du på norskvann.no. Mellom foredragene blir det pauser fra Norsk Vanns sofakrok med foredragsholdere, advokat Guttorm Jakobsen og Norsk Vanns...

På vei mot en vanntjenestelov

Miljødirektoratet har sendt ut forslag til ni nye bestemmelser i vass- og avløpsanleggslova, blant annet om forholdet mellom kommunen som leverandør av vanntjenester og deres abonnenter. Forslaget er identisk med det direktoratet spilte inn til Klima- og...

Inndrivelse av tvangsmulkt

Det har vært vanskelig å følge opp status i saker om inndrivelse av tvangsmulkt, etter at kommunen har oversendt kravet til Statens innkrevingssentral (SI). Tvangsmulkt er et virkemiddel for å oppnå at mottakeren følger opp plikter i tråd med regelverket. For kommuner...