Velg en side

Når kommuner har oversendt krav til Statens innkrevingssentral (SI) for inndrivelse av tvangsmulkt, er det i dag vanskelig å følge status i saken. SI er nå i ferd med å få på plass en mer moderne arbeidsform, som vil gjøre arbeidet enklere både for kommunene og SI. Målet er at kommunene i løpet av 2018 selv skal kunne legge inn kravene i SI sin digitale nettløsning og gjennom denne kunne følge utviklingen i saken.