Velg en side

EØS-terskelverdiene justeres hvert annet år. Gjennom endringsforskrift om justerte EØS-terskelverdier, som trådte i kraft 13. februar 2020, fikk EØS-terskelverdiene en liten økning:  

  • Terskelverdi for kjøp av varer og tjenester for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økes fra 2 til 2,05 millioner kroner.
  • Terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter økes fra 51 til 51,5 millioner kroner.