Velg en side

I en vurdering som advokatfirmaet Deloitte har gjort for KS Bedrift skriver advokatfirmaet at bedrifter som ikke drives etter profitt-motiv vil kunne fritas fra eiendomsskatt, uten at det er ulovlig offentlig støtte.  I vurderingen som Deloitte har gjort for KS Bedrift skriver advokatfirmaet at for at noe skal vurderes som ulovlig offentlig støtte, må virksomheten som mottar støtte være et «foretak» i EØS-avtalens forstand. Slike «foretak» tilbyr varer og tjenester på markedsmessige vilkår – det vil si for profitt. Dersom selskapet forfølger allmennyttige formål på vegne av det offentlige er det er mye som taler for at selskapet ikke vil være et foretak i dette regelverkets forstand og således kan tildeles støtte uten at regelverket om offentlig støtte brytes.

Selskaper som har sammensatt virksomhet (både kommersielle og allmennyttige formål) må foreta en konkret vurdering for å kunne avgjøre dette på et tryggere grunnlag. For å unngå at det skjer en kryss-subsidiering mellom de ulike aktiviteter, kan det bli stilt som vilkår at de kommersielle aktiviteter utøves i en egen enhet/selskap.