Velg en side

Det har vært vanskelig å følge opp status i saker om inndrivelse av tvangsmulkt, etter at kommunen har oversendt kravet til Statens innkrevingssentral (SI). Tvangsmulkt er et virkemiddel for å oppnå at mottakeren følger opp plikter i tråd med regelverket. For kommuner som har ilagt tvangsmulkt og oversendt disse for inndrivelse, er det viktig å ha oversikt over utviklingen i saken. Det kan gjelde spørsmål om kravet faktisk er videresendt til den det gjelder, om vedkommende har betalt og hva statusen er, der saken gjelder løpende mulkt.  

SI har opprettet en digital oppdragsgiverportal, som gjør det enklere for  oppdragsgiveren (kommunen) å følge sakene. Kommunene kan melde krav om tvangsmulkt via SI sin digitale nettløsning og følge status i saken, etter hvert som den utvikler seg.

Ønsker din kommune tilgang til den digitale portalen? Ta kontakt med Hege.Voldsund@skatteetaten.no eller MariDesiree.Karlsen@skatteetaten.no