Velg en side

Skattedirektoratet har publisert et fellesskriv til skattekontorene 8. mai 2017 om merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg.

Etter merverdiavgiftsloven § 2-3 femte ledd kan utbyggere som utenfor næring oppfører vann- og avløpsanlegg i privat regi, frivillig registreres. Det er et vilkår at anlegget etter ferdigstillelsen overtas av noen som er registrert etter merverdiavgiftsloven § 2-1 for virksomhet i vann – eller avløpssektoren.

I et fellesskriv som Skattedirektoratet publiserte 8. mai instruerer de skattekontorene til å se bort fra en tidligere bindende forhåndsuttalelse som åpnet for fradragsrett for merverdiavgift på kostnader til bygging av vann- og avløpsanlegg.