Velg en side

På sin hjemmeside skriver den norske EU-delegasjonen at Europaparlamentet går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter.

Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt. Konkurranseråd Geir Bekkevold rapporterer om hovedelementene i resolusjonen som ble vedtatt nylig.

Komiteen for indre marked og forbrukerbeskyttelse (IMCO) i Europaparlamentet behandlet i september 2011 et utkast til rapport om offentlige anskaffelser, som ble enstemmig vedtatt av IMCO. 25. oktober stemte Europaparlamentet for en resolusjon der de går inn for å forenkle EUs regler for offentlige innkjøpskontrakter. Regelverket bør være enklere, mer inkluderende og mer fleksibelt. Kommisjonens utkast til nytt regelverk ventes framlagt 13. desember 2011. Les nærmere hva de skriver her.