Velg en side

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret forskrift om byggesak

Endringene gjelder bl.a.:

  • Opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak (§ 5-4)
  • Vedtak om å frata ansvarsrett (§ 6-9)
  • Krav til utdanning og praksis for foretakets faglige ledelse (§ 11-3)
  • Enkelte nye bestemmelser om sentral godkjenning for ansvarsrett (§§ 13-1 m.fl.)
  • Krav til uavhengighet for kontrollerende foretak (§ 14-1)