Velg en side

Jeg ser litt på hvor og hvordan kommunen kan sette krav til olje- og fettutskillere. Vi holder på å revidere vår VA-norm og jeg lurer på om vi burde tatt inn et krav her. Hva er fordelen og ulempen med å sette krav i VA-norm fremfor i forskrift eller vedtak? Kan vi bruke VA-normen for å sette krav?

23.07.2015

Kommunen fastsetter sin lokale VA-norm som eier av vann- og avløpsanlegget. Normen kan også vises til i kommuneplanbestemmelser etter plan- og bygningsloven § 18-1 annet ledd.

VA-normene regulerer forhold som kommunen ikke har lovhjemmel for å beslutte. Dette må derfor reguleres i kraft av eierskapet til anlegget.

Kommunen kan fastsette krav til oljeutskillere som vilkår for utslippstillatelse for oljeholdig avløpsvann etter forurensningsforskriften kapittel 15. Krav med vilkår til fettutskillere kan kommunen fastsette etter forurensningsforskriften § 15A-4 i enkeltvedtak eller forskrift.

Se eksempelvis Oslo VAVs maler

Kategorier Diverse