Velg en side

Når det gis tillatelse til tilknytning gir vi samtidig beskjed om krav til ferdigmelding. Vi opplever ofte at ferdigmeldingene ikke sendes oss eller er mangelfulle i forhold til kravene vi har stilt. Har kommunen noen sanksjonsmidler overfor foretak som unnlater å oppfylle kravet til ferdigmelding?

27.09.2017

Kommunen har dessverre ingen offentligrettslige sanksjonsmuligheter for manglende innsendelse av ferdigmelding. Enkelte kommuner gir ikke ferdigattest før de nødvendige dokumentene er sendt inn, andre følger opp rørleggerne som de ser systematisk ikke sender inn disse meldingene.

I 2016 foreslo Kommunal- og moderniseringsdepartementet å endre byggesaksforskriften på dette området, men valgte å ikke gå videre med forslaget etter høringsrunden.

Kategorier Diverse