Velg en side

I vår kommune legger, og eier kommunen ledning fram til tomtegrense. Dette er jo ganske kostbart, spesielt i tynt befolkede områder hvor stikkledninger blir lange. Kan det forsvares å bruke selvkost-penger på dette (det er veldig dyrt fordi vi har lange strekk).

30.07.2015

I Norge er det ingen statlige føringer på hvem som skal eie stikkledningene. Det er derfor opp til hver enkelt kommune å beslutte grensen for eierskapet. I Norsk Vann rapport om eierskap til stikkledninger blir spørsmålet om eierskap drøftet. Det vanlige er at kommunene følger det som står om ansvarsgrense i punkt 1.3 i Standard abonnementsvilkår, nemlig at abonnenten eier til og med anboringsklamme/sadel. Stavanger vedtok å overta eierskapet ut av veg i 2012. Det er også enkelte andre kommuner som har andre ansvarsgrenser, som regel er dette en følge av at de har overtatt et andelsvannverk (samvirker) og videreført ordningen de allerede hadde innført. Kommunen er forpliktet til å overta hovedledninger som grunneier har lagt etter plan- og bygningsloven § 18-1, se femte ledd.

Kategorier Gebyr/Selvkost