Velg en side

Er det riktig å gi fratrekk i gebyret for bygget som ble revet når det skal bygges et nytt leilighetsbygg på eiendommen?

11.08.2016

Hvis forholdet er regulert i kommunens eget gebyrreglement, må dette naturligvis følges.

I følge vass- og avløpsanleggslova § 4 første ledd og forurensningsforskriften § 16-3 skal det betales et engangsgebyr for tilknytning til kommunens nett. Dersom det er betalt tilknytningsgebyr for det bygget som er revet, tenker jeg at dette må trekkes fra når dere beregner tilknytningsgebyr for det nye bygget. Dersom dere ikke trekker fra arealet som det er betalt tilknytningsgebyr for tidligere, vil det medføre at abonnenten betaler tilknytningsgebyr for det samme arealet to ganger. Det vil i så fall virke urimelig og ikke helt i tråd med loven og forskriften. Den mest rimelige løsningen vil  derfor normalt være å trekke fra arealet som det er betalt tilknytningsgebyr for tidligere når dere beregner tilknytningsgebyr for det nye bygget.

Kategorier Gebyr/Selvkost