Velg en side

Nye terskelverdier for 2022-2024 trådte i kraft 23. mars i år. For forsyningssektoren er den nye terskelverdien 4,5 millioner for varer og tjenester (tidligere 4,1) og 56 millioner (tidligere 51,5) for bygge – og anleggskontrakter. Les mer på regjeringen.no.