Velg en side

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utsatt tidspunktet for ikrafttredelse av bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 2-3 fjerde ledd og ledningsregistreringsforskriften § 6 og § 7.

Frem til og med 30. juni 2022 vil dermed ledningseieren fortsatt kunne levere ut dokumentasjon og påvise ledninger uten å være bundet av de fastsatt fristene og begrensningene for betaling som følger av de nye bestemmelsene.