Velg en side

Samferdselsdepartementet har endelig ferdigstilt og publisert en veileder til ledningsforskriften fra 2013.

Veilederen skal legge til rette for en enhetlig praksis ved oppfølging av ledningsforskriften. Den gjelder for alle offentlige veier over hele landet og skal sørge for at både kommuner og aktører får større forutsigbarhet når de planlegger gravearbeider og investeringer.