Velg en side

Kommunen har krav om at alle vannmålere skal være kommunale, som kunden betaler leie for. Det er videre krav om at alle nye abonnenter skal innstallere vannmåler. I noen tilfeller oppstår det lekkasje på vannmåleren. i slike tilfeller krever kundes forsikringsselskap, at vannskaden må dekkes av kommunen. Det er ikke mange slike saker, men kostbare. Dette er i de fleste tilfeller når vannmåler er blitt montert i kj.benk, noe vi av den grunn ikke lenger godkjenner. Vi mener vannmåleren  er en del av rørinstallasjonen, og burde dekkes av kundens forsikring. Har dere noen kjennskap til hva som er riktig, om det har vært noen rettsavgjørelse om dette?

Når kommunen tar stilling til hvem som er ansvarlig for vannskaden må dere se nærmere på hva som forårsaket den. Hvis årsaken eksempelvis er en frostskade, er dette huseiers ansvar. Hvis årsaken er en monteringsfeil, er det montørens ansvar, Hvis kommunen har stått for monteringen blir kommunen direkte ansvarlig overfor abonnenten, men kan kreve regress fra montøren hvis dere har brukt en privat montør/rørlegger. Kristoffersen i Moss kommune utelukket at det kunne skyldes en feil på selve måleren (men hvis det likevel skulle være tilfelle blir jo kommunen ansvarlig, siden dere er eier og kunden leier).

Det er også mulig at vannskaden skyldes mangelfull kvalitet på røret og da er huseier ansvarlig for vannskaden. Kvaliteten på røret vil montøren kunne si noe nærmere om, er det eksempelvis setningsskader på røret, pålegger Moss kommune at dette utbedres. I Moss la de til grunn at dersom det var tørt og greit da montøren forlot huset, så er vannskaden huseiers ansvar (det forutsetter etter min mening uansett at vannskaden kan tilbakeskrives til dårlige rør).

Kategorier Gebyr/Selvkost